TOIMINTAKERTOMUS 2019 VIHREÄ SIVISTYSLIITTO RY VIHREÄ SIVISTYS- JA OPINTOKESKUS VISIO - PDF Ilmainen lataus

TOIMINTAKERTOMUS 2019 VIHREÄ SIVISTYSLIITTO RY VIHREÄ SIVISTYS- JA OPINTOKESKUS VISIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2019 VIHREÄ SIVISTYSLIITTO RY VIHREÄ SIVISTYS- JA OPINTOKESKUS VISIO"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2019 VIHREÄ SIVISTYSLIITTO RY VIHREÄ SIVISTYS- JA OPINTOKESKUS VISIO

2 SISÄLLYS YLEISKATSAUS... 2 OPINTOKESKUS... 3 Toiminnan kehittäminen ja painopisteet... 3 Koulutusten määrät ja ainejakaumat... 3 Koulutusten teemat... 6 Muut koulutushankkeet Kansainvälinen toiminta SIVISTYSLIITTO Kulttuuritoiminta Kustanteet AJATUSPAJA Tutkimushankkeet ja niiden toteutuminen Verkkolehti Vihreä Tuuma Yksittäiset seminaarit ja tilaisuudet Yhteistyö Toiminnan kehittäminen HALLINTO JA TALOUS Kokoukset ja hallitus Talous Vihreän sivistysliiton jäsenyydet Edustukset LIITTEET... 25

3 YLEISKATSAUS Tätä kirjoittaessa uudenlaisen koronaviruksen aiheuttama globaali pandemia on mullistanut maailman, kun valtaosassa maailman maita toteutetaan erilaisia poikkeuslakeja ja kolmasosa maapallon väestöstä on erilaisten liikkumisrajoitusten kohteena. Suomessakin on otettu valmiuslaki käyttöön. Kun viime vuonna katsoimme eteenpäin ja suunnittelimme toimintaamme ja uutta strategiaamme, arvioimme toimintaympäristömme hyvin erilaiseksi kuin millaiseksi se on alkuvuoden 2020 aikana yhtäkkiä muuttunut. Vuosi 2019 oli Vihreälle Sivistysliitolle muutosten vuosi. Vuoden kuluessa sivistysliitto sai uuden pääsihteerin, opintokeskus uuden suunnittelijan jäsenjärjestöjen koulutukseen ja ajatuspaja uuden koordinaattorin. Vuoden aikana laadittiin sivistysliitolle myös uusi strategia alkavalle nelivuotiskaudelle. Uuden strategiamme johtoajatus on: Kohtaamme tulevien sukupolvien katseet. Haluamme olla oppilaitos, joka tarjoaa opetusta ja näkemystä, joka auttaa ymmärtämään ilmastonmuutokseen liittyviä korjausliikkeitä ja kannustaa elämäntapamuutoksiin. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvä lajien sukupuuttoaalto ovat ekosysteemin kohtalonkysymyksiä, mutta niiden ratkaiseminen on mahdollista. Haluamme kannustaa ihmisiä haaveilemaan ja unelmoimaan. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on hankala ja pitkäaikainen prosessi, mutta tulevaisuudessa on edelleen tilaa unelmillemme ja kaikelle sille, mikä on meille rakasta ja arvokasta. Vuoden aikana kehitettiin edelleen maahanmuuttajakoulutusta ja erityisesti maahanmuuttajille suunnattua lukutaitokoulutusta. Loppuvuoden aikana toteutettiin myös Vision ensimmäinen Visiopodnimellä toteutettu podcast-sarja Parempaa järjestövaikuttamista. Sarjaa on julkaistu jakso kerrallaan alkuvuodesta 2020, mutta se oli yksi vuoden 2019 merkittävistä tuotannoista. Keväällä järjestettiin maassamme eduskunta- ja europarlamenttivaalit. Vaalikampanjointi vaikutti paljon jäsenjärjestöjemme resursseihin ja koulutustarpeisiin. Toteutimme erilaista koulutusta yli 6000 opintotuntia, mikä oli noin 10% enemmän kuin tavoitteemme. Ajatuspajan toimittamasta Vihreä Tuuma -verkkolehdestä julkaistiin neljä numeroa ajatuspajan muiden hankkeiden lisäksi. Nämä jäivät lehden viimeisiksi numeroiksi, sillä päätimme lakkauttaa verkkolehden vuoden 2019 lopussa. Jatkossa julkaisemme ajatuspajan selvityksiä ja tutkimuksia ajatuspajan omilla sivuilla. Haluan kiittää hienosta toimintavuodesta Vision upeita työntekijöitä, hallitusta, jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita sekä kaikkia Vision koulutuksiin ja seminaareihin osallistuneita aktiivisia kansalaisia! Mikko Airto pääsihteeri Sivu 2

4 OPINTOKESKUS TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA PAINOPISTEET Vision toimintaa ohjaa strategia Koulutustoiminta on sen mukaisesti jaettu neljään teemalliseen kokonaisuuteen: 1) Vihreä koulutus, joka jakaantuu yhdistystoiminta-, kuntapolitiikka-, kampanjointi- ja vihreä aate - koulutuksiin 2) Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 3) Suomen kieli ja kotoutuminen 4) Kestävä kehitys Kaiken koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutusten toteuttamisesta ja hallinnoinnista vastasivat Vision kaksi suunnittelijaa, opintosihteeri ja harjoittelijat. Opintojohtaja vastasi yhdessä hallituksen kanssa toiminnan kehittämisestä. Vuonna 2019 kehittämistyötä on tehty erityisesti Suomen kieli ja kotoutuminen -teeman sisällä. Lisäksi Vision sähköistä intraa kehitettiin, siirtymällä G Suite -palvelun käyttäjiksi. Tämä paransi mahdollisuuksia yhteistyöskentelyyn ja etätyöhön. KOULUTUSTEN MÄÄRÄT JA AINEJAKAUMAT Opintotilaisuudet Opintokeskuksen valtionosuuden pohjana oli 3425 opintotuntia. Toteutuma oli 6028 opintotuntia. Näistä 492 opintotuntia oli kotoutumisuunnitelmiin kirjattua kotoutumiskoulutusta, joihin käytettiin 100%:sta valtionosuutta 1. Enemmistö näistä oli suomen kieltä ja kotoutumista tukevaa koulutusta. Yhteistyökumppaneina oli 40 yhdistystä, jotka järjestivät 281 tilaisuutta. Osallistujia oli 4583 henkilöä, joista naisia Vihreät yhdistykset toteuttivat opintotilaisuustuella monipuolisia yhdistystoimintaan liittyviä koulutuspäiviä sekä lyhyempiä alustus- ja keskustelutilaisuuksia omille toimijoilleen. Kulttuuripainotteisilla kursseilla teemoina olivat esimerkiksi kuvataide, kirjallisuus ja musiikki. Opintotilaisuustuki oli 20 euroa / opintotunti. Lisäksi maahanmuuttajajärjestöillä oli mahdollisuus hakea 1 Vihreälle sivistysliitolle oli myönnetty vuodelle 2019 korotettua valtionosuutta 271 tuntia, joten suuri osa koulutuksista toteutettiin normaalilla valtionosuudella. Sivu 3

5 korotettua opintotilaisuustukea suomen kielen kursseihin. Tuen määrä oli 30 euroa / opintotunti ja enimmäistuntimäärä 50 oppituntia / järjestö. Yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 1. Sivu 4

6 Opintokerhot Opintokerhotoiminta supistui toimintavuonna edelleen oppituntien ja osallistujien suhteen. Tuntimäärä oli 784. Järjestäviä yhdistyksiä oli seitsemän ja nämä toteuttivat 13 kerhoa. Toimintaan osallistui 174 henkilöä, joista 73% oli naisia. Eniten kerhotoimintaan panosti Vihreän Sivistysliiton jäsenyhdistys Luonto ja Terveys ry monipuolisine teemoineen. Toimintavuonna opintokerhotuki oli 4 euroa/oppitunti. Vihreän Sivistysliiton uudessa strategiassa päädyttiin siihen, ettei kerhomuotoista opiskelua enää tueta jatkossa. Kerhotoimintaa järjestäneitä yhdistyksiä voidaan tukea opintotilaisuustuella, jos kerhojen teemat mahdollistavat niiden muuttamisen kurssimuotoisiksi. Kerhotoiminnan yhteistyökumppanit on lueteltu liitteessä 2. Sivu 5

7 KOULUTUSTEN TEEMAT Koulutustoiminta jakautui Vision strategiassa määriteltyihin teemakokonaisuuksiin: vihreä koulutus, yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus, suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvä koulutus sekä kestävän kehityksen koulutus. Näitä toteutettiin eri tavoin yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa. Muuta koulutusta toteutettiin järjestöjen tarpeiden mukaan. Noin viidennes koulutuksista toteutettiin Vision henkilökunnan järjestämänä omana koulutustoimintana ja loput opintokumppanuuksina kansalaisjärjestöjen kanssa. Näihin Visio myönsi taloudellista ja pedagogista tukea. Strategian mukaisten teemojen toteutuminen vuonna 2019 Teeman nimi Tavoitetuntimäärä Toteutunut tuntimäärä Vihreä koulutus Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus Suomen kieli ja kotoutuminen Kestävä kehitys Muu (teemojen ulkopuoliset aiheet) Yhteensä Vihreä koulutus Vihreä koulutus on suunnattu Vision jäsenjärjestöille ja sitä toteutetaan monipuolisesti erilaisin työmuodoin. Vision toteuttamia koulutuksia ohjaa Vihreän liiton kanssa tehty yhteistyösopimus koulutusten järjestämisestä. Kuluva vuosi oli vuosien sopimuskauden viimeinen vuosi. Uusi sopimus laadittiin ja hyväksyttiin syksyllä Vihreää koulutusta toteutettiin toimintavuoden aikana yhteensä 615 oppituntia, joista noin kymmenesosa Vision omana koulutustoimintana. Vihreät kuntapäivät Osana Vihreän liiton ja Vision yhteistyösopimusta järjestettiin elokuussa Vihreät kuntapäivät Kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa. Ohjelmassa käsiteltiin kuntapolitiikkaa monipuolisesti eri näkökulmista. Aiheina olivat muun muassa tuulivoima, joukkoliikenne, kuntavaalien ehdokashankinta, äänestäjien tavoittaminen, talousarviovaikuttaminen ja ilmastopolitiikan ratkaisut. Kuntapäiville osallistui noin 100 henkilöä ympäri Suomea. Kuntapäivien yhteydessä Vihreä liitto järjesti myös tapaamisen työntekijöilleen. Sivu 6

8 Kuva: Kuntapäivien osallistujia opastetulla luontokävelyllä Kallahdenniemellä elokuussa Ehdokaskoulutus Ehdokaskoulutus on merkittävässä asemassa Vihreän liiton ja Vision yhteistyössä. Kevään 2019 eduskuntavaaleihin valmistava koulutustilaisuus, Vihreä kampanjastartti, järjestettiin Helsingissä. Tilaisuuden kohderyhmänä olivat Vihreät eduskuntavaaliehdokkaat ja vihreiden yhdistysten puheenjohtajat. Tilaisuus keräsi paikalle noin 200 osallistujaa ympäri Suomea. Yhdistystoimintakoulutus Vuonna 2019 ei järjestetty Vihreiden kuntapäivien ja ehdokaskoulutuksen lisäksi erillistä vihreää yhdistyskoulutusta, mutta Vision muu yhdistyskoulutus vastasi yhdistyskoulutuksen tarpeeseen. Vision jäsenjärjestöjen jäsenet saavat osallistua Vision kursseille alennettuun hintaan. Lisäksi vihreät paikallisyhdistykset järjestivät koulutuksia eri puolilla Suomea Vision tuella. Vihreä aate Vihreän aatteen koulutus jatkui vihreiden kansanedustajien kanssa yhteistyössä järjestettävillä kansanedustajakursseilla. Eduskuntavaalikauden viimeinen kansanedustajakurssi, Hanna Halmeenpään vaelluskalakurssi, järjestettiin Kansanedustajakurssit on koettu onnistuneiksi vihreän aatteen koulutuksiksi. Syksyllä aloitettiin suunnittelu kauden kansanedustajakurssien toteuttamiseksi. Vihreä vaikuttaja -kurssi Jo vuosikymmenen ajan pitkäkestoiset ja jäsenkentän hyvin tuntemat Vihreä vaikuttaja -kurssit ovat olleet vihreässä koulutuksessa tärkeässä asemassa. Vuonna 2019 Vihreä vaikuttaja -kurssi jäi tauolle johtuen suuresta vaihtuvuudesta Vision henkilökunnassa. Sivu 7

9 Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutusten tavoitteena on tukea pieniä kansalaisjärjestöjä niiden arjen toiminnassa, yhdistysbyrokratiassa ja vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutuksia toteutettiin toimintavuoden aikana yhteensä 167 oppituntia, joista suurin osa Vision omana koulutustoimintana, jossa teemaan liittyvät koulutukset näyttelevät pientä mutta näkyvää roolia. Osana Vision omaa koulutustoimintaa järjestetyt kurssit ovat kaikille avoimia ja pääosin maksullisia kursseja. Visio järjesti erilaisia yhdistystoiminnan koulutuksia vuonna 2019 yhteensä 16. Koulutusten teemoina olivat mm. yhdistystoiminnan perusteet, tapahtumavarainhankinta, fasilitointitaidot ja esiintymistaidot. Uutuutena mainittakoon mm. ruotsin kielen sparrausryhmä yhdistystoimijoille. Koulutuksia järjestettiin Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Verkkokoulutusten osuus kursseista jatkoi toimintavuoden aikana kasvuaan. Toimintavuoden aikana Vision kurssimaksuihin lisättiin alennusryhmiksi opiskelijat ja eläkeläiset. Vision julkaisemia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan oppaita käytettiin oppimateriaalina koulutuksissa ja niitä myytiin kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä. Kuva: Verneri Pohjola veti Visiolle vaikuttavan videoviestinnän kurssin. Kuvaaja: Adele Halttunen. Suomen kieli ja kotoutuminen Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvän koulutuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän rooliaan aktiivisina, ympäristötietoisina kansalaisina sekä itsenäisinä toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa. Teemaan liittyvän koulutuksen määrä on kasvanut yli tuhannella edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän lisäksi teemaan liittyviä koulutuksia on kehitetty vastaamaan yhteiskunnallisia osaamistarpeita sekä järjestöjen koulutustarpeita. Kehittämistyön ytimessä ovat olleet etenkin kotoutumissuunnitelman alaiset koulutukset, jotka tulivat vuodesta 2018 alkaen osaksi vapaan sivistystyön sivistystehtävää. Visio toteutti suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvää koulutusta toimintavuoden aikana yhteensä 3551 oppituntia. Näistä 2543 ot toteutettiin opintokumppanuuksina eri maahanmuuttaja- ja Sivu 8

10 monikulttuurisuusjärjestöjen kanssa ot oli Vision omaa koulutustoimintaa, joista edelleen 492 ot osallistujien kotoutumissuunnitelmiin kirjattua omaehtoista kotoutumiskoulutusta. Opintokumppanuudet Yli puolet Vision suomen kieleen ja kotoutumiseen liittyvästä koulutuksesta järjestettiin pääosin järjestöjen kanssa opintokumppanuuksina. Vuonna 2019 Vision kumppanina toimi 10 eri maahanmuuttajajärjestöä tai maahanmuuttajien kanssa työskentelevää järjestöä. Koulutus oli pääosin näiden itsensä toteuttamaa kielikoulutusta sekä aktiivista kansalaisuutta edistävää järjestökoulutusta ja kestävää kehitystä tukevia kursseja. Visio tuki järjestöjä koulutusten suunnittelussa. Opetushallituksen myöntämä opintosetelituki kohdennettiin em. yhteistyökumppaneiden järjestämiin suomen kielen kursseihin. Opintoseteliavustus jaettiin korotettuna opintotilaisuustukena, jota myönnettiin erityisesti suomen kielen koulutuksiin. Toimintavuoden aikana Visio avasi maahanmuuttajakoulutuksen kumppanien käyttöön materiaalipankin, johon on koottu opetusmateriaalia kielen ja digitaitojen opetusta varten. Materiaalipankkia kehitetään jatkossakin palvelemaan opintokumppanuuksien tarpeita. Kuva: Materiaalipankki löytyy osoitteesta: Oma koulutustoiminta Visio toteutti toimintavuoden 2019 aikana yhteensä 1249 oppituntia omaa koulutustoimintaa teemasta Suomen kieli ja kotoutuminen. Myös nämä koulutukset järjestettiin yhteistyössä eri kumppanien kanssa. Vision toteuttamista luku- ja kirjoitustaidon koulutuksista 492 oppituntia oli kotoutumisajalla oleville maahanmuuttaneille suunnattua omaehtoista kotoutumiskoulutusta, joka tarkoittaa sitä, että koulutuksesta oli merkintä opiskelijan TE-toimiston tai kunnan laatimassa kotoutumissuunnitelmassa. Näihin koulutuksiin Visio pystyi hyödyntämään sille myönnettyä ns. 100% valtionosuutta 2. Kotoutumisajan ohittaneiden osallistujien kuluja rahoitettiin eri projektirahoituksilla, opintosetelirahoituksella ja Vision normaalilla valtionosuudella. Käytännössä ei ollut kyse erillisistä koulutuksista, vaan samoissa koulutuksissa saattoi olla kotoutumisajalla olevia, sen ohittaneita ja joissain tapauksissa myös turvapaikanhakijoita. Koulutusten kulut jaettiin osallistujaprofiilin mukaan eri rahoitusmuodoille. 2 Vihreälle sivistysliitolle oli myönnetty vuodelle 2019 korotettua valtionosuutta 271 tuntia, joten suuri osa koulutuksista toteutettiin normaalilla valtionosuudella. Tuntikertymä kuitenkin kasvattaa tulevien vuosien korotettua valtionosuutta. Sivu 9

11 Järjestöpohjainen lukutaitokoulutus Järjestöpohjainen lukutaitokoulutus on muodoltaan osa-aikaista opiskelua, alle 12 ot/viikossa. Vuonna 2019 koulutuksia järjestettiin yhteensä 9 kappaletta yhteistyössä Nicehearts ry:n kanssa 3 kolmella eri paikkakunnalla (Helsinki, Espoo, Vantaa). Koulutuksien kohderyhmää olivat kotivanhemmat ja niissä oli lastenhoito järjestetty. Osallistujia rekrytoitiin paitsi järjestön omista verkostoista myös eri kaupunkien maahanmuuttajapalveluiden kautta. Opiskelijoista noin 15 % kohdalla koulutus oli kirjattu heidän kotoutumisuunnitelmiinsa. Kotoutumisajan ohittaneiden kuluja katettiin Vision eri opintosetelirahoituksilla ja 65 %:lla valtionosuudella. Toiminnallinen lukutaitokoulutus, HEO-TSL-VISIO Kolmen toimijan yhteistyökoulutus oli muodoltaan päätoimista opiskelua ja opintokeskusten TSL ja Visio vastuulla oli kokonaistuntimäärästä viidennes. Näiden ns. opintokeskuspäivien tavoitteena oli osallistujien elämänhallinnan ja osallisuuden tukeminen, mm. järjestövierailujen ja tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla sekä osallistujien ympäristötietoisuuden tukeminen. Opiskelijat ohjattiin koulutuksiin TE-toimiston ja Stadin osaamiskeskuksen kautta. Opiskelijoista 85% oli kotoutumisajalla. Kotoutumisajan ohittaneiden kuluja katettiin Vision opintoseteliavustuksella (Opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen, OPH). Kuva: Toiminnallisen lukutaitokoulutuksen osana toteutettiin myös pyöräilyopetusta. Yhteistyökumppanina oli Pyöräliitto. Kuvaaja: Adele Halttunen. Muu oma koulutustoiminta teemasta Suomen kieli ja kotoutuminen Lukutaitokoulutusten lisäksi Visio järjesti paljon muutakin teemaan liittyvää koulutusta. Keväällä ja syksyllä järjestettiin suomen kielen kursseja Punavuoren vastaanottokeskuksen asukkaille. Keväällä järjestettiin myös Turun Naiskeskus yhdistyksen kanssa Selvää suomea -koulutus, joka oli suunnattu kotoutumisajan ohittaneille turkulaisille maahanmuuttajanaisille. Syksyllä käynnistettiin puolestaan Työelämän suomea -kurssikokonaisuus kolmella paikkakunnalla yhteistyössä Nicehearts ry:n kanssa. Koulutukset jatkuvat vuoden 2020 loppuun asti. 3 Keväällä järjestöpohjaista lukutaitokoulutusta pilotoitiin myös Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen kanssa. Sivu 10

12 Kestävän kehityksen koulutus Visio pyrkii kaikella koulutustoiminnallaan tukemaan yksilöiden ja yhdistysten kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Kestävä kehitys -teemaisia koulutuksia toteutettiin toimintavuoden aikana yhteensä 167 oppituntia, joista suurin osana Vision omaa koulutustoimintaa. Visio järjesti suurelle yleisölle suunnattuja lyhytkursseja, mm. vegaanisesta ruuanlaitosta sekä luonnonkosmetiikan valmistamisesta. Visio järjesti vuonna 2019 jälleen suositun Vegaaninen joulupöytä -ruoanlaittokoulutuksen. Luonnonkosmetiikan työpajoja järjestettiin kaikkiaan kolme. Lisäksi järjestettiin keväällä 2019 villiyrttien keruuretki, yleisölle avoimia luentoja aurinko- ja tuulivoiman käyttöönotosta mökillä ja nopeasti täyttyneet luontoretket Mustavuoren luonnonsuojelualueelle, Isoon Vasikkasaareen sekä Suomenlinnaan, joista viimeisimmässä tutustuttiin yötaivaan kappaleisiin ja maailmankaikkeuden rakenteeseen. Toimintavuoden aikana Visio järjesti myös maahanmuuttaneille suunnattua ympäristökasvatusta monella eri tapaa. Helsingin työväenopiston kanssa järjestettiin yhteistyössä perinteeksi muodostunut Syötävät metsämarjat ja -sienet -kurssi syyskuussa Koulutus koostui sieni- ja marja-aiheisesta luennosta sekä sieniretkestä Sipoonkorpeen. Sieniretken osallistujat olivat innokkaita sienten opiskelijoita ja keräilijöitä ja syksyisen tihkusateisen keli ei haitannut iloista tunnelmaa. Näiden lisäksi ympäristöteemojen käsittely jatkui myös Vision, TSL-opintokeskuksen ja HEO-kansanopiston yhteistyökoulutuksen keskeisenä osana. Lukutaitoryhmien kanssa on vierailtu esimerkiksi Pohjois- Helsingissä Haltialan tilalla sekä Helsingin edustalla Mustasaaren leirikeskuksessa, ja istutettu myrskytuhoalueelle puita Pukinmäen Rantapuistossa. Retkien lisäksi ympäristöteemaa on käsitelty osana Vision muita suomen kieli ja kotoutuminen -teeman kursseja mm. Vision oman Kielipuu-materiaalin avulla. Kuva: Vision ja Työväenopiston yhteistyössä järjestämä sieniretki täyttyi ennätysnopeasti innokkaista aloittelevista sieniharrastajista. Kuva: Adele Halttunen/Visio. Muut koulutusteemat Noin viidennes Vision opintotoiminnasta sijoittuu teemoiltaan strategian ulkopuolisiin aihepiireihin. Toimintavuoden aikana toteutunut tässä osassa koulutustoimintaa korostuivat kulttuuri- ja käsityöteemat. Yhteistyökumppaneina tässä teemassa ovat olleet mm. Nuoren Voiman liitto, Espoon mielenterveysyhdistys ry, Heran kannatusyhdistys ry, Luonto ja Terveys ry ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys. Sivu 11

13 MUUT KOULUTUSHANKKEET Esteetön ja saavutettava yhdistys -koulutus + opas Opintokeskus Visio toteutti Helsingin työväenopiston myöntämällä vapaan sivistystyön avustuksella esteettömyyttä käsittelevän koulutuskokonaisuuden, joka koostui Esteetön ja saavutettava yhdistys - verkkokurssista sekä yhdistyksille suunnatun esteettömyysoppaan laatimisesta. Koulutuskokonaisuuden tarkoitus oli kehittää ja tukea yhdistysten toimintaa ja sen laatua antamalla yhdistykselle työkalut yhdenvertaisemman yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi. Esteettömyys ja saavutettavuus on tarpeen, jotta kaikilla on mahdollisuus olla mukana yhdistystoiminnassa. Osaaminen aiheesta auttaa näin ollen yhdistyksiä myös laajentamaan toimintaansa. Verkkokurssilla käsiteltiin esteettömyyden ja saavutettavuuden periaatteita, niiden toteutumista yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumissa sekä niiden edistämistä yhdistyksissä. Eurooppa-tiedotus: Nuorten Eurooppa Vihreä Sivistysliitto toteutti vuonna 2019 Eurooppa-tiedotuksen hankkeen Nuorten Eurooppa. Hankkeessa selkeytettiin Euroopan unionin toimintaa ja vaikutuksia nuorten elämään, lisättiin tietoisuutta nuorten roolista Euroopan unionissa, kannustettiin nuoria ottamaan osaa julkiseen keskusteluun ja vaikuttamaan yhteiskuntaan Euroopan tasolla. Kuva: Nuorten Eurooppa -tapahtuman osallistujia Hanke koostui kolmesta osiosta: 1) Nuorten Eurooppa -tapahtuma Tapahtumaan liittyneen mentorointiohjelman kautta kuusi kirjoittajaa pääsi kirjoittamaan ammattilaisten avulla artikkelinsa Vihreän Tuuman teemanumeroon. 2) Nuorten Eurooppa -teemanumero Vihreässä Tuumassa ja liitteenä Vihreässä Langassa (painos n kpl). 3) Vihreän Sivistysliiton syysseminaari osana European Green Party Councilia Tampereella , teemana perustulo eurooppalaisessa kontekstissa. Hanke toteutettiin Ulkoministeriön alaisen Eurooppa-tiedotuksen vuotuisen hanketuen avulla. Yhteistyökumppaneina toimivat Vihreät Nuoret, European Green Party, Vihreä Liitto ja Green European Foundation, joka myös tuki Vihreän Sivistysliiton syysseminaaria taloudellisesti. Sivu 12

14 Maailma liikkeessä -koulutushanke Maailma liikkeessä (11/2018 3/2019) oli Opintokeskus Vision toteuttama koulutushanke, jossa perehdyttiin kansainvälisten muuttoliikkeiden syihin, vaikutuksiin sekä viestinnällisiin kehyksiin alan asiantuntijoiden johdolla. Koulutuskokonaisuus koostui vuoden 2018 lopussa järjestetyistä kahdesta koulutusviikonlopusta sekä kurssilaisten kirjoittamista artikkeleista, jotka julkaistiin Ajatuspaja Vision Vihreä Tuuma -verkkolehdessä sekä Vihreä lanka -lehden liitteenä. Hanke toteutettiin osana Fingo ry:n koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice and Report -hanketta, jonka tavoitteena oli vahvistaa ja kehittää globaalikasvatukseen liittyvää viestintää ja haastaa vallalla olevia viestinnän rakenteita. Kuva: Maailma liikkeessä -teemanumero julkaistiin Ajatuspaja Vision Vihreä Tuuma -verkkolehdessä sekä Vihreä lanka -lehden liitteenä. Digiosallisuutta järjestöissä Digiosallisuutta järjestöissä -hankkeen ( ) tavoitteena on tukea maahanmuuttaneiden ja yli 50- vuotiaiden miesten ja naisten valmiuksia digitaitojen käyttäjinä lisäämällä kohderyhmille suunnattua järjestöpohjaista koulutusta ja lisäämällä eri tavoin järjestöjen valmiuksia digikoulutusten järjestämisessä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nicehearts ry:n, Turun naiskeskus yhdistys ry:n ja Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen). Toimintavuoden aikana toteutettiin koulutusta, kehitettiin yhteisiä koulutusmateriaaleja sekä käynnistettiin osaamismerkkien kehittämistyö. Menetelmiä maahanmuuttaneiden kulttuuriympäristökasvatukseen Visio koordinoi Ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta (7/2019-9/2020), jossa kehitetään kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä kotoutumisen tueksi. Syksyn 2019 aikana kehitettiin yhteistyössä Kiertävän luontokoulu Naakan ja Turun Naiskeskus-yhdistyksen kanssa noin 20 menetelmää, jotka kootaan ja julkaistaan kotokulmat.fi -verkkosivulla. Menetelmiä kehitettiin työpajoissa ja testiryhmillä pääkaupunkiseudulla ja Turussa eri-ikäisten maahanmuuttajataustaisten oppijaryhmien kanssa. Lokakuussa 2019 hanketta esiteltiin Maltalla Erasmus+ kontaktiseminaarissa. Seminaarissa luotujen kumppanuuksien pohjalta Visio on lähtenyt mukaan kehittämään kahta kansainvälistä hanketta, jotka jatkavat kulttuuriympäristön ja kotoutumisen teemojen ympärillä. Sivu 13

15 Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus Visio on hankekumppanina Sivistysliitto Kansalaisfoorumin luotsaamassa Adeka-hankkeessa (Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus, 10/2018 5/2020). Hankkeessa analysoidaan vapaan sivistystyön piirissä toteutettavan kansalaiskasvatuksen tilaa ja mahdollisuuksia sekä tuotetaan menetelmiä eri kohderyhmille suunnatun kansalaiskasvatuksen tueksi. Toimintavuoden aikana Visiossa aloitettiin työstämään omaa opetusmateriaalia, jonka tavoitteena on tukea järjestöyhteistyötä vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksissa. Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Visio on mukana Suomen kansanopistoyhdistys ry:n ja Opintokeskukset ry:n Sospeva-yhteishankkeessa (Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, 8/2018 6/2020). Hankkeen tavoitteena on edistää vapaan sivistystyön toimijoiden ohjausosaamista maahanmuuttajakoulutuksen saralla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Toimintavuoden aikana Vision suunnittelija osallistui hankkeen työpajapäiviin 22.1., 2.4. ja , työryhmätapaamisiin sekä webinaareihin. My Green Identity Opintokeskus Visio on hankekumppanina Turun kaupunginkirjaston koordinoimassa My Green Identity - hankkeessa (Nordplus Adult, Temaattiset verkostot, 9/2019 9/2020). Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjastojen ja muiden sivistystoimijoiden välistä yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä innostaa organisaatioita kehittämään erilaisia kansalaisia osallistavia toimia ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen. Toimintavuoden aikana Vision suunnittelija osallistui syyskuiseen hanketapaamiseen Vilnassa. Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille Visio osallistui Opintokeskukset ry:n kautta Suomen kansanopistoyhdistyksen koordinoimaan Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille -yhteishankkeeseen (8/2017 5/2019, rahoitus OKM). Hankkeessa kehitettiin malli kansanopistojen ja opintokeskusten väliselle yhteistyölle vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen järjestämisessä. Vision suunnittelija osallistui hankkeen eri työryhmiin sekä koulutusmallille kehitettyjen osaamismerkkien kehittämistyöhön. Toimintavuoden 2019 aikana viimeisteltiin opas osaamismerkkien käyttöönottoon ja Visio tuotti merkeistä opiskelijoille suunnatun videon. Hankkeen seurauksena kehitettiin Toiminnallinen lukutaitokoulutus, jota Visio toteuttaa yhteistyössä HEO-kansanopiston ja TSL-opintokeskuksen kanssa. Sivu 14

16 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Green European Foundation (GEF) Vision tiivis yhteistyö Green European Foundationin kanssa jatkui. Pääsihteeri Ville Ylikahrin kausi GEF:n hallituksessa jatkui kesään asti. GEF:n uuteen hallitukseen valittiin myös suomalainen jäsen, Brysselissä asuva Euroopan Vihreiden Nuorten entinen pääsihteeri Teo Comét. Mikko Airto on GEF:n General Assemblyn jäsen. Näiden jäsenyyksien lisäksi Visio osallistui kahteen hankkeeseen GEF:n kanssa. Visio jatkoi koordinaattorina toimimista GEF:n hankkeessa European Green Activist Training, jossa järjestettiin edellisten vuosien tapaan koulutusta vihreistä ja Eurooppa-politiikasta kiinnostuneille nuorille. Suomessa koulutus toteutettiin yhteistyössä Vihreät nuoret ry:n kanssa. Visio oli mukana myös GEF:n Basic income hankkeessa, jossa tutustuttiin eri maiden perustulokokeiluihin ja vertailtiin eri maiden vihreiden perustulomalleja. Tutkija Lukas Korpelainen osallistui mallin laatimiseen. Malli saatiin loppuvuodesta valmiiksi ja julkaistiin alkuvuodesta Vuoden aikana toteutettiin jatkohanke, jossa selvitettiin perustoimeentulon järjestämisen pilottiprojekteja eri puolilla Eurooppaa. Föreningen Nordisk Vuxenupplyssning Pääsihteeri Mikko Airto osallistui Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV:n kevät- ja syyskokouksiin. Järjestöllä ei ollut yhteishankkeita tänä vuonna. Green Forum Ruotsin vihreiden yhteydessä toimiva Green Forum tukee toiminnallaan vihreitä puolueita ja kansalaisaktiiveja mm. Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Visio jatkoi yhteisiä hankkeita Green Forumin kanssa myös vuoden 2019 aikana. European Network of Political Foundations (ENoP) Vision pääsihteeri osallistui ENoP:n kevät- ja syyskokoukseen. Vuoden aikana rakennettiin verkostoa yhteisiä hankkeita varten ENoPin muiden jäsenorganisaatioiden kanssa. Sivu 15

17 SIVISTYSLIITTO Vihreä Sivistysliitto on koko Vision ylläpitäjä. Organisaatiossamme sivistysliiton alaisuuteen kuuluu oppimateriaalien julkaisutoiminta, kulttuuritapahtumien tuottaminen ja tukeminen sekä vihreän liikkeen historian tallennus ja kirjastotoiminta. KULTTUURITOIMINTA Vision tuki kulttuuritapahtumiin Visio tuottaa ja tukee vihreästä aatepohjasta kumpuavaa, kansalaisjärjestöjen toteuttamaa kulttuuritoimintaa. Vuonna 2019 Visio myönsi tukea mm. Turussa järjestetyille Finfringe-festivaaleille. Vision vuoden 2019 tuen teemana oli Eurooppa ja Finfringen toteutuksessa korostui eurooppalainen yhteistyö mitä hienoimmalla tavalla. Turussa järjestetyillä festivaaleilla oli esiintyjiä Italiasta, Ruotsista, Virosta, Islannista, Venäjältä ja Sveitsistä. Ohjelmassa oli monia eri näyttämötaiteen lajeja, kuten teatteri, tanssi, peking ooppera, nukketeatteri ja stand-up. Kuvat: Tunnelmia FinFringe festivaaleilta, kuvaaja: Anna Lunden. Visio tuki toimintavuoden aikana myös muiden jäsen- ja kumppanijärjestöjensä kulttuuritoimintaa. Lahden Vihreät ry järjesti Waiting For Barcelona -dokumenttielokuvan näytöksen elokuvateatteri Kino Iiriksessa. Oulun Vihreät ry järjesti tilaisuuden otsikolla Ölövinä Euroopassa. Illan ohjelmassa oli niin musiikkia, runoutta ja puhetta. Sivu 16

18 Parempaa järjestövaikuttamista -podcastin tuotanto Vision kulttuuritoiminnan 2019 toinen päähanke keskittyi kansalaisjärjestöjen vaikuttamisvalmiuksien tukemiseen. Toimintavuoden aikana tuotettiin Parempaa järjestövaikuttamista -niminen podcastsarja, jonka tavoitteena on tukea kansalaisjärjestön mahdollisuuksia tehdä vaikuttamistyötä 2020-luvulle tultaessa. Millainen on nykyään kansalaisjärjestöjen rooli vaikuttamistyön kentällä? Mitä lainalaisuuksia on poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamisessa? Miten perinteinen media ja some voidaan valjastaa vaikuttamistyön palvelukseen? Miten järjestöt voivat vaikuttaa yhä enemmän ilmastonmuutoksen torjuntaan tai työskennellä moninaisemman yhteiskunnan eteen? Ja entäs nuoret millainen järjestötoiminta puhuttelee heitä? Mm. näitä teemoja käsiteltiin Vision podcastissa, johon kutsuttiin sekä keskusteluttajiksi että haastateltaviksi alan parhaita asiantuntijoita ja kovimpia tekijöitä. Podcastin nauhoitukset tehtiin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta joulukuussa 2019 ja sarjan julkaisu käynnistyi tammikuussa KUSTANTEET Vihreä Sivistysliitto julkaisi vuoden 2019 aikana kaksi ajatuspajatutkimusta, Lukas Korpelaisen toimittaman Perusturva selvityksen kesäkuussa ja Riikka Yliluoman kirjoittaman Hiilinielujen ABC:n, joka myös julkaistiin sähköisenä kesäkuussa. Näiden lisäksi tuotettiin alkuvuoden 2020 aikana julkaistu podcast-sarja Parempaa järjestövaikuttamista. Näiden lisäksi ajatuspaja julkaisi neljä numeroa Vihreä Tuuma - verkkolehteä. Sivu 17

19 AJATUSPAJA Vuonna 2019 Ajatuspaja Visio tuotti kaksi laajaa selvitystä, julkaisi neljä Vihreä Tuuma -numeroa sekä kehitti viestintäänsä. Toimintasuunnitelman priorisoidut hankkeet toteutuivat siis suunnitellusti. Vuoteen mahtui monia henkilöstövaihdoksia sekä ajatuspajassa että koko Vihreässä Sivistysliitossa. Syksyllä päivitettiin sivistysliiton strategia ja säännöt ottaen aiempaa paremmin huomioon ajatuspajan vakiintunut rooli. TUTKIMUSHANKKEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tutkimushanke 1: Perustulomallien kehittäminen Monivuotinen hanke jatkui vuoden 2018 lopussa palkatun osa-aikaisen tutkijan Lukas Korpelaisen johdolla. Projektin tavoitteena oli perustulon ja sosiaaliturvan mallien kehittäminen ja poliittisten toimenpide-ehdotusten muodostaminen. Näitä käsittelevä Perusturva selvitys julkaistiin sähköisesti Selvitystyöhön sisältyi mikrosimulaatiolaskelmien tekemistä yhteistyössä Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäen kanssa. Selvitystyön yhteydessä tehtiin yhteistyötä Vihreän liiton kanssa sen perustulomallin päivittämiseksi. Vihreiden perustulomallin päivitykset julkaistiin helmikuussa. Puolue osti ajatuspajalta työaikaa tätä varten. Syksyllä ajatuspaja järjesti perustuloa käsittelevän seminaarin yhteistyössä Green European Foundationin kanssa. Seminaari järjestettiin Tampereella Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokouksen yhteydessä. Seminaari kokosi yhteen kansainvälisiä asiantuntijoita. GEF:in tukemana Perusturva selvitys käännettiin englanniksi tavoitteena selvityksen tulosten laajempi hyödyntäminen kansainvälisesti etenkin eurooppalaisten yhteistyökumppanien keskuudessa. Käännetty selvitys julkaistiin GEF:in verkkosivuilla maaliskuussa Tutkimushanke 2: Hiilinielut Hanke toteutui keväällä ajatuspajan koordinaattorin ja tutkijan Riikka Yliluoman tekemänä. Hiilinielujen ABC -selvitys julkaistiin sähköisesti Selvitys käy kansantajuisesti läpi hiilinielujen ja -varastojen mekanismit ja ajankohtaisen tilan Suomessa sekä tarjoaa konkreettisia politiikkasuosituksia. Selvityksen pohjalta toimitettiin myös politiikkasuositus Vihreälle liitolle. Sivu 18

20 Yliluoman kirjoittama blogikirjoitus aiheesta julkaistiin huhtikuussa Vihreässä Tuumassa. Syksyllä julkaistiin aihetta käsittelevä Riikan haastatteluvideo Youtubessa. Joulukuussa ajatuspaja lähetti selvityksen vielä kaikille kansanedustajille sähköpostitse. Tutkimushanke 3: Demokratia Euroopassa Teemaa käsiteltiin Vihreässä Tuumassa 3/2019 nuorten näkökulmasta (ks. tarkemmin alta). VERKKOLEHTI VIHREÄ TUUMA Vihreä Tuuma -verkkolehdessä julkaistiin neljä teemanumeroa. Teemanumeroiden lisäksi julkaistiin yksittäisiä artikkeleita ja kirja-arvioita. Vuoden 2019 teemanumerot olivat: Maailma liikkeessä, julkaistu helmikuussa. Toteutettiin osana EU:n rahoittamaa Frame, Voice, Report - globaalikasvatushanketta. Päätoimittaja Anna Lundén. Eduskuntavaalit 2019, julkaistu huhtikuun lopussa. Päätoimittaja Riikka Yliluoma. Nuorten Eurooppa, julkaistu lokakuussa. Toteutettiin nuoria kirjoittajia osallistavana ja mentoroivana projektina. Numero julkaistiin lisäksi paperisena versiona osana Vihreä Lanka -lehteä. Päätoimittaja Katri Ylinen. Toteutettiin osana Eurooppa-tiedotuksen hanketta Nuorten Eurooppa. Liikkumisen todellinen hinta, julkaistu joulukuussa. Päätoimittaja Lukas Korpelainen. YKSITTÄISET SEMINAARIT JA TILAISUUDET Ajatuspaja järjesti yhdessä Helsingin vihreän seuran ja Brysselin vihreiden kanssa maaliskuussa Eurooppa ja ilmasto -aiheisen tilaisuuden Demokratia Euroopassa -hanketta ennakoiden. Yksi tilaisuuden puhujista oli Bas Eickhout, toinen Euroopan vihreiden europarlamenttivaalien kärkiehdokkaista. Tilaisuudessa oli 50 osallistujaa. Sosiaalifoorumi Ajatuspaja järjesti yhdessä Kohtuusliikkeen ja Vasemmistofoorumin kanssa yhteisen eurovaalipaneelin teemalla EU:n Green New Deal Helsingissä, sosiaalifoorumin yhteydessä. Tapahtuma ennakoi Demokratia Euroopassa -hanketta. Lukas Korpelainen osallistui Sosiaalifoorumissa sosiaaliturvauudistusta käsittelevään paneeliin 4.5. Visiolla oli tapahtumassa oma pöytänsä, jossa viestittiin Vision toiminnasta ja myytiin kirjoja. Ajatuspaja järjesti Vihreiden puoluekokouksessa Porissa Vihreän tuumaustunnin klo Tilaisuus toimi samalla hiilinielu- ja perustulotutkimusten ensimmäisinä esittelytilaisuuksina. Sivu 19

21 Aluksi Riikka Yliluoma esitteli hiilinieluihin liittyviä pääkäsitteitä ja hiilinielututkimuksensa päätulokset. Seuraavaksi Lukas Korpelainen esitteli perusturvaa 2030-luvulla. Yleisöä oli paikalla 60 henkilöä ja yleisö esitti aktiivisesti kysymyksiä. Yliluoma ja Korpelainen myös pitivät puoluekokousviikonlopun ajan Ajatuspaja Vision toimintaa puoluekokouksen osallistujille esittelevää pöytää. Ajatuspaja osallistui näytteilleasettajana Turun Eurooppafoorumille Ajatuspaja esitteli toimintaansa ja julkaisujaan yhteiskunnallisille vaikuttajille, opiskelijoille ja eurooppakysymyksistä kiinnostuneille tapahtuman Eurooppatorilla. Tapahtuma oli kaikille avoin Ajatuspaja Visio järjesti yhteistyössä Green European Foundationin kanssa Making Basic Income a European Reality -seminaarin. Seminaari järjestettiin Tampereella Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokouksen yhteydessä. Seminaari kokosi yhteen kansainvälisiä asiantuntijoita. Visio piti tapahtumassa infopöytää ja kirjamyyntiä viikonlopun aikana. Syysseminaari toteutettiin osittain osana Eurooppa-tiedotuksen hanketta Nuorten Eurooppa Ajatuspaja Vision tutkiva koordinaattori Lukas Korpelainen osallistui Madridin ilmastokokoukseen tarkkailijajäsenenä. Kokouksesta julkaistiin videoraporttien sarja Youtubessa ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi Korpelainen puhui tapahtumassa perustulosta sosiaalisen kompensaation työkaluna ilmastosiirtymässä ja osallistui paneeliin. YHTEISTYÖ Vision ja Vihreän puolueen yhteistyö oli keväällä tiivistä jaetun työntekijän kautta sekä Vision tuottamien politiikkasuositusten johdosta. Joulukuussa rekrytoitu ajatuspajan uusi koordinaattori Simo Raittila tekee myös 20 % työajastaan Vihreälle liitolle, tukien erityisesti puolueen työryhmiä. Vision tutkijat Yliluoma ja Korpelainen osallistuivat Vihreiden ryhmässä hallitusneuvotteluihin keväällä Neuvotteluissa Yliluoma oli asuntopolitiikkaryhmässä, jossa hän pääsi hyödyntämään hiilinieluosaamistaan puurakentamiskeskusteluissa. Korpelainen oli sosiaaliturvaa käsitelleessä ryhmässä, jossa hänen sosiaaliturvaosaamisestaan ja hänen tekemästään selvitystyöstä oli hyötyä. Visio teki tiiviisti yhteistyötä Green European Foundationin kanssa perustuloon littyvässä tutkimusprojektissa sekä tapahtumassa. Visio julkaisi Green European Journalin (GEJ) artikkelin osana Vihreää Tuumaa. Madridin ilmastokokoukseen osallistuminen tapahtui vihreiden ajatuspajojen verkoston kautta. Katso näistä tarkemmin yllä. Visio tapasi pyynnöstä Ulkoministeriön edustajia joulukuussa tarkoituksena kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia. Visio on Euroopan poliittisten säätiöiden verkoston ENoP:n jäsen. Pääsihteeri Mikko Airto on edustanut ajatuspajaa ENoP:ssa kuluneen toimintakauden ajan. Sivu 20

22 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Ajatuspajan koordinaattorina toimi kesäkuuhun asti Riikka Yliluoma. Heinäkuusta vuoden loppuun asti tutkivana koordinaattorina toimi Lukas Korpelainen määräaikaisessa työsuhteessa. Avoimen rekrytoinnin jälkeen uudeksi koordinaattoriksi valittiin Simo Raittila, joka aloitti työt joulukuussa. Ajatuspajan viestinnän ja imagon kehittäminen Ajatuspajalle avattiin alkuvuodesta oma Twitter-tili sekä syksyllä Facebook-sivu korostamaan ajatuspajan omaa identiteettiä suhteessa opintokeskukseen ja selkeyttämään viestintää ulospäin. Näillä kanavilla on tarkoitus jakaa omien tutkimusten lisäksi tutkimushankkeiden teemoihin ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä uutisia ja keskustelua. Ajatuspajalle perustettiin myös oma Youtube-kanava tarkoituksena ottaa videoviestintä osaksi ajatuspajan jatkuvaa toimintaa. Ensimmäiset selvityksiä ja muita ajankohtaisia teemoja käsittelevät videot julkaistiin. Ajatuspajan julkaisujen visuaalisen asun parantamiseksi ja yhtenäistämiseksi Heikki Salliselta tilattiin alkuvuodesta taittopohja julkaisuja varten. Ajatuspajan strategian ja jatkuvan toiminnan kehittäminen Syksyllä Visiolle luotiin uusi strategia, jonka osana viitoitetaan ajatuspajan kärkiteemoja tuleville vuosille sekä tavoitteet viestinnän ja imagon kehittämiseksi. Mullistusten vuoden lopuksi uuden strategian sekä vakituisen kokoaikaisen koordinaattorin myötä pohjustettin edellytyksiä ajatuspajalle kehittyä kohti jatkuvaa viestintää ja yhteiskunnallisen keskustelijan roolia. Samalla kun kirkastettiin ajatuspajan roolia Vision sisällä, luotiin toimintamalleja hyödyntämään synergiaa opintokeskuksen, ajatuspajan ja vihreän koulutuksen välillä. Samoin sovittiin Vihreän liiton kanssa yhteistyöstä puolueen ohjelmatyön koordinoimisessa ja tukemisessa. Vihreän Tuuman lakkauttaminen Osana viestinnän tehostamista Vihreä Tuuma -verkkolehti päätettiin lakkauttaa omana alustanaan ja sulauttaa sen toiminta ajatuspajan jatkuvaan viestintään tämän verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Viimeiseksi numeroksi jäi 4/2019. Sivu 21

23 HALLINTO JA TALOUS KOKOUKSET JA HALLITUS Vihreä Sivistysliitto ry:n sääntömääräiset kokoukset pidettiin ja Helsingissä. Vihreä Sivistysliitto ry:lle valittiin uusi hallitus syyskokouksessa Hallituksen kausi on kaksivuotinen. Hallitus piti seitsemän kokousta. Hallitus toimi myös Opintokeskus Vision johtokuntana. Hallitus Puheenjohtaja Tuomas Viskari Varsinaiset jäsenet Janette Huttunen (vpj.) Emma Kolu Marja Lähde Hannu Tuominen Tiina Rosberg Tuomo Pekkanen Varajäsenet Tommi Liinalampi Marjokaisa Piironen Satu Söderström-Ruottinen Varsinaisena tilintarkastajana toimi Anssi Pietiläinen, HT ja varatilintarkastajana Kristian Seemer, HT. Sivu 22

24 TALOUS Vihreän Sivistysliiton ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen talous oli ,88 euroa alijäämäinen. Alijäämään vaikutti erilaiset sijaisjärjestelyt ja määräaikaisuudet henkilöstössä. Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä Vision valtionosuus on pysynyt kutakuinkin samansuuruisena. Uusia rahoituskanavia etsitään aktiivisesti ja toiminnan volyymia sopeutetaan tarvittaessa kestävälle tasolle. Henkilöstö Mikko Airto opintojohtaja Heidy Alander ohjaajakouluttaja Taru Anttonen ajatuspajatutkija Tuomas Green suunnittelija Adele Halttunen hankesuunnittelija Leena Karisto opintosihteeri Lukas Korpelainen tutkija Anna Lundén viestintäharjoittelija Aleksi Nenonen suunnittelija Liisa Niemi suunnittelijaohjaaja Carl Nystėn kurssisihteeri Simo Raittila ajatuspajan koordinaattori Mirjami Rustanius suunnittelijaohjaaja Meri Tennilä suunnittelija , vt. opintojohtaja Riikka Yliluoma ajatuspajatutkija Jäsenjärjestöt Vihreä Sivistysliitto ry:llä oli 23 jäsenjärjestöä: Espoon Vihreät ry Helsingin Vihreät ry Hämeen Vihreät ry Kaakkois-Suomen Vihreät ry Keski-Suomen Vihreät ry Kuopion vihreät ry Lapin Vihreät ry Luonto ja Terveys ry Oulun vaalipiirin Vihreät ry Perusta ry Pirkanmaan Vihreät ry Savo-Karjalan Vihreät ry Satakunnan Vihreät ry Sivu 23

25 Tampereen vihreät ry Uudenmaan Vihreät ry Vaasan vaalipiirin vihreät ry Vantaan vihreät ry Vastedes ry Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry -ViNO Vihreä liitto rp Varsinais-Suomen vihreät ry Vihreät Naiset ry Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry VIHREÄN SIVISTYSLIITON JÄSENYYDET Opintokeskukset ry Green European Foundation GEF European Network of Political Foundations ENoP Pohjoismainen aikuiskasvatusliitto FNV Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA Siemenpuu-säätiö Katto-Meny osuuskunta Miina Sillanpään Seura ry EDUSTUKSET Green European Foundation: Ville Ylikahri, member of the Board and General Assembly Opintokeskukset ry: Mikko Airto, hallituksen jäsen Siemenpuu-säätiö: Adele Halttunen, valtuuskunnan jäsen ja Tuomas Green, valtuuskunnan varajäsen Sivu 24

26 LIITTEET Liite 1: Opintotoiminnan yhteistyökumppanit Aar Social Development ry Al-Birr Lähimmäisapu ry Elontilan Ystävät ry Espoon Mielenterveysyhdistys ry Familia ry Filoksenia ry Gannaane ry Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry Helsingin suomenkielinen työväenopisto Helsingin vihreät ry Helsingin Vihreät Nuoret ry Hera Helsinki kannatusyhdistys ry Joensuun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry Jyväskylän Vihreät ry Keski-Suomen Vihreät ry Kirkkonummen Vihreät ry Kuopion vihreät ry Lapin Vihreät ry Luonto ja Terveys ry Lääkärien sosiaalinen vastuu ry Maan ystävät ry Muu ry Maaseutu- ja erävihreät ry Nicehearts ry Nuoren Voiman Liitto ry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Pyöräliitto ry Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry/vantaan Luontokoulu Suomen Sadankomitea ry Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry Suomen Permakulttuuriyhdistys ry Suomen venäjänkielisten osasto-nelumbo ry Tieto on valtaa ry Turun Naiskeskus-Yhdistys ry Tästä tulee niin hieno maailma ry Uudenmaan Vihreät ry Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Vihreä liitto rp Värjärikilta ry Sivu 25

27 Liite 2: Opintokerhotoiminnan yhteistyökumppanit Gannaane ry Kynnys ry Luonto ja Terveys ry Maailmantanssi ry Tästä tulee niin hieno maailma ry Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät tuulet ry Sivu 26

TOIMINTAKERTOMUS 2018

TOIMINTAKERTOMUS 2018 TOIMINTAKERTOMUS 2018 VIHREÄ SIVISTYSLIITTO RY VIHREÄ SIVISTYS- JA OPINTOKESKUS VISIO SISÄLLYS Yleiskatsaus... 2 Opintokeskus... 3 Toiminnan kehittäminen ja painopisteet... 3 Koulutusten määrät ja ainejakaumat...

Lisätiedot

Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA...

Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA... TOIMINTAKERTOMUS 2018 Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto 2018... 2 Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA... 3 Jäsenyydet ja osallistumiset... 3 SOTUNET Sosiaali-

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ TOIMINTAKERTOMUS 2017 Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto 2017... 2 Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA... 3 Sääntömuutos... 3 Jäsenyydet ja osallistumiset...

Lisätiedot

SOFIAN KANNATUSYHDISTYS RY SOFIA-OPISTO TOIMINTASUUNNITELMA

SOFIAN KANNATUSYHDISTYS RY SOFIA-OPISTO TOIMINTASUUNNITELMA 1 SOFIAN KANNATUSYHDISTYS RY SOFIA-OPISTO TOIMINTASUUNNITELMA 2019 23.11.2018 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOFIA-OPISTON TEHTÄVÄ.. 3 2. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 3 3. HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA OSALLISTAMINEN 4 4.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Sisällys 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta... 2 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet... 2 3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna

Lisätiedot

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta. 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta. 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Sisällys 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta... 2 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet... 2 3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto; Toimintasuunnitelma vuodelle Päivitetty

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto; Toimintasuunnitelma vuodelle Päivitetty Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto; Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 Päivitetty 8.2.2019 Toiminta-ajatus Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista kansainvälisessä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukeminen. Vapaan sivistystyön päivät 2018, Jyväskylä Heidi Luukkainen, Suomen Kansanopistoyhdistys

Kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukeminen. Vapaan sivistystyön päivät 2018, Jyväskylä Heidi Luukkainen, Suomen Kansanopistoyhdistys Kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukeminen Vapaan sivistystyön päivät 2018, Jyväskylä Heidi Luukkainen, Suomen Kansanopistoyhdistys Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille

Lisätiedot

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry toimintasuunnitelma 2019 2019 Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2019 Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka

Lisätiedot

1. Johdanto Hyvinkään Opisto on vuonna 1927 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa kaikille avointa koulutusta. Hyvinkään Opisto tarj

1. Johdanto Hyvinkään Opisto on vuonna 1927 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa kaikille avointa koulutusta. Hyvinkään Opisto tarj 1. Johdanto Hyvinkään Opisto on vuonna 1927 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa kaikille avointa koulutusta. Hyvinkään Opisto tarjoaa kaikille avoimia suomen kielen kursseja pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ( )

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ( ) Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (28.11.2017) 1 Toiminta-ajatus Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa.

Lisätiedot

Rattailla. Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja vastuun edistämiseksi Uudellamaalla

Rattailla. Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja vastuun edistämiseksi Uudellamaalla Rattailla Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2018-2021 Taustaa ja tavoitteita Rattailla toimenpiteet uudistettiin keväällä 2018 korvaamaan aiempaa Rattailla

Lisätiedot

Kotoutuja kunnassa mitä teen, minne ohjaan, mistä tietoa? Kotouttaminen.fi, InfoFinland.fi, Kotoutumisentukena.fi

Kotoutuja kunnassa mitä teen, minne ohjaan, mistä tietoa? Kotouttaminen.fi, InfoFinland.fi, Kotoutumisentukena.fi Kotoutuja kunnassa mitä teen, minne ohjaan, mistä tietoa? Kotouttaminen.fi, InfoFinland.fi, Kotoutumisentukena.fi Verkko- ja digipalveluita kotoutujille ja kotoutumistoimijoille Kotoutujille ja maahan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Vihreä Sivistysliitto ry Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio SISÄLTÖ Yleiskatsaus... 3 Opintokeskus... 4 Koulutusten määrät ja ainejakaumat... 4 Koulutukset teemoittain... 8 Sivistysliitto...

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. on Työväen Sivistysliiton paikallinen vapaaehtoisjärjestö, joka edistää toiminnallaan sivistyksellistä

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Sosiaaliturvayhdistykset maakuntien järjestöyhteistyötä rakentamassa. Sosiaaliturvayhdistysten perusteet

Sosiaaliturvayhdistykset maakuntien järjestöyhteistyötä rakentamassa. Sosiaaliturvayhdistysten perusteet Sosiaaliturvayhdistykset maakuntien järjestöyhteistyötä rakentamassa Sosiaaliturvayhdistysten perusteet Taustat Sosiaali- ja sosiaali- ja terveysturvayhdistykset ovat maakunnallisia sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Taustaa Pohjois-Karjalan järjestötoiminnasta. Pohjois-Karjalassa on 3723 rekisteröityä yhdistystä (PRH 8/2018)

Taustaa Pohjois-Karjalan järjestötoiminnasta. Pohjois-Karjalassa on 3723 rekisteröityä yhdistystä (PRH 8/2018) 2018 Taustaa Pohjois-Karjalan järjestötoiminnasta Pohjois-Karjalassa on 3723 rekisteröityä yhdistystä (PRH 8/2018) JANE on yhdistysten ääni Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE tiivistää

Lisätiedot

DIGI-tuki arkeen. Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry Hanke

DIGI-tuki arkeen. Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry Hanke Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry Hanke 01.2018 12.2020 Projektipäällikkö: Alexei Ivanov Projektikoordinaattori: Natalia Sobenina 17.1.2018 Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry Uusi, rekisteröity

Lisätiedot

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu JANE TYÖSKENTELY Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu Järjestöasiain neuvottelukunta TVK + JANE: JANEn kokoukset Tutustumisvierailut kokousten yhteydessä Kokouksissa yhteistä työskentelyä JANEn työvaliokunta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Vihreä Sivistysliitto ry Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visio SISÄLTÖ Yleiskatsaus...3 Opintokeskus...4 Koulutusten määrät ja ainejakaumat...4 Opintotilaisuudet...4 Opintokerhot...6

Lisätiedot

etwinning Opettajien eurooppalainen verkosto

etwinning Opettajien eurooppalainen verkosto etwinning Opettajien eurooppalainen verkosto Tervetuloa mukaan! etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verkkotyökalu opettajille ja päiväkotien henkilökunnalle. etwinning soveltuu kaikkiin koulumuotoihin

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Kansainvälinen Open Access -viikko avoimuuden asialla. Holopainen, Mika.

Kansainvälinen Open Access -viikko avoimuuden asialla. Holopainen, Mika. https://helda.helsinki.fi Kansainvälinen Open Access -viikko avoimuuden asialla Holopainen, Mika 2016 Holopainen, M & Koskinen, K 2016, ' Kansainvälinen Open Access -viikko avoimuuden asialla ' Verkkari

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

Mitä eriarvioistumiselle yhteiskunnassa on tehtävissä? Nuorten reseptit & UP2US

Mitä eriarvioistumiselle yhteiskunnassa on tehtävissä? Nuorten reseptit & UP2US Mitä eriarvioistumiselle yhteiskunnassa on tehtävissä? Nuorten reseptit & UP2US Katriina Nokireki & Onni Westlund, Pesäpuu ry 20.11.2018, Tampere @KNokireki & @onniwestlund UP2US vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvoston kokous ajankohtaista opetus-ja kulttuuriministeriöstä

Yleisten kirjastojen neuvoston kokous ajankohtaista opetus-ja kulttuuriministeriöstä Yleisten kirjastojen neuvoston kokous ajankohtaista opetus-ja kulttuuriministeriöstä Lahti 12.4.2019 Leena Aaltonen 29.4.2019 1 Ajankohtaista - kevät 2019 Lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävä

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Yhdistyslaturin kysely 2019

Yhdistyslaturin kysely 2019 Yhdistyslaturin kysely 2019 Kyselyn tavoitteena oli selvittää yhdistystoiminnan kipupisteitä. Kyselyssä kartoitimme kiinnostusta yhdistystoiminnan eri alueiden kehittämiseen. Kyselyn tuloksia käytämme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä!

Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Jerrytapaamisen kulku 9.5.2019 Esityslista: 1. Tervetulotoivotus ja kokouksen läpikäyminen 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Järjestöneuvoston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutusten kokonaiskuva kansanopistoissa

Maahanmuuttajakoulutusten kokonaiskuva kansanopistoissa Maahanmuuttajaten kokonaiskuva kansanopistoissa Maahanmuuttajien lukioon valmistava kansanopistoissa Mikkeli 26.3.2013 Maria Suoraniemi, Tytti Pantsar Selvityksen lähteet Kansanopistojen www-sivut (tilanne

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 31.10.2013 Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajan aiemman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 2 2. HALLITUS JA SEN TOIMINTA 3 3. JÄSENTOIMINTA 3 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 4 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Taustaa: Työtä teatterista

Taustaa: Työtä teatterista Taustaa: Työtä teatterista Työtä teatterista hanke sai OKM:ltä 18 000, toteutettiin 04.11.2013 30.04.2014. Iisalmi, Kiuruvesi ja Lapinlahti mukana. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja tullaan jatkamaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

KUUMA-seutu liikelaitos

KUUMA-seutu liikelaitos KUUMA-johtokunta 14.3.2018 12 Liite 12d KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja talouskertomus 2017 KUUMA-johtokunta 14.3.2018 7.3.2018 Antti Kuusela Toimintakertomus tiiviisti 1/3 KUUMA-seutu liikelaitoksen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Me Itse ry - Meikäläisissä on voimaa!

Me Itse ry - Meikäläisissä on voimaa! Me Itse ry - Meikäläisissä on voimaa! Me Itse ry on kehitysvammaisten ihmisten oma kansalaisjärjestö. Rahoittajamme on STEA = Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Me Itse ry on valtakunnallinen

Lisätiedot

pääluottamusmies alakohtaiset luottamusmiehet koulutiedottajat pääluottamusmies puheenjohtaja kaikki toimijat jäsenasiainhoitaja nuorisovastaava

pääluottamusmies alakohtaiset luottamusmiehet koulutiedottajat pääluottamusmies puheenjohtaja kaikki toimijat jäsenasiainhoitaja nuorisovastaava Järjestötoiminta Jatketaan jäsen- ja työpaikkakartoitusta ammattinimikkeistä ja työpaikoista nykyiset/potentiaaliset jäsenmäärät/työpaikka Jäsenhankinta, jäsenkiinnittyminen ja järjestämistyö Vuoden painopiste!

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu Esitys johtoryhmään 21.2.2017 Viestinnän sisältöjen vuosisuunnittelu Viestintä- ja markkinointipäällikkö esittää, että Xamkin johtoryhmä osallistuu vastuullaan olevan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

J Y T R Y Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä

J Y T R Y Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä J Y T R Y Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä TOIMINTAOHJE 2019-2020 HYVÄKSYTTY 15. 1. 2019 02 1. J Y T R Y n t a r k o i t u s j a r a k e n n e Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY on maakunnan yhdistys-

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Lapin Yrittäjät. Toimintasuunnitelma 2019

Lapin Yrittäjät. Toimintasuunnitelma 2019 Lapin Yrittäjät Toimintasuunnitelma 2019 1 ARVOT Mihin toimintamme perustuu? Rohkeus 2 Luotettavuus Uusiutuminen Tehtäväalueet mitä teemme? VAIKUTTAA VERKOSTOI VAHVISTAA V I E S T I I 3 Vaikuttaa q Resurssien

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2018

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2018 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2018 JHL 310 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2018 2 Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja milloin Talousarviossa varattu summa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN PAINOPISTEET

TOIMINTASUUNNITELMAN PAINOPISTEET MARTTATOIMINTA 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN PAINOPISTEET TEEMME ARJEN TEKOJA HUOMISTA VARTEN Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Tätä tehtävää edistävät toimiminen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksenä sekä keskusjärjestömme STTK:n kautta.

Tätä tehtävää edistävät toimiminen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistyksenä sekä keskusjärjestömme STTK:n kautta. TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.10.2017 esitettäväksi syyskokoukselle 18.11.2017 YLEISTÄ EDUNVALVONTA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry, YSTEA, on valtakunnallinen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot