Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma - PDF Ilmainen lataus

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Asianro 735/ / Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma Päätöshistoria Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Kaupunginhallitus päätti , että lopullisesta sopeuttamistarpeesta päätetään veropäätösten jälkeen. Kaupunginvaltuusto päätti pitää veroprosentit vuoden 2019 tasolla. Veropäätösten yhteydessä ryhmät ovat nostaneet esiin näkemyksiä omista painotuksistaan talousarvioon. Edellä mainittujen pohjalta on valmisteltu talousarvioesitys, jonka lopputuloksena taloutta sopeutetaan vuodelle 2020 on noin kaksi miljoonaa euroa. Vuoden 2020 vuositulokseksi muodostuisi ehdotuksella -3,5 miljoonaa euroa ja lainanotto kasvaisi 7,1 miljoonalla eurolla. Jatkovuosille esitetään noin miljoonan euroa lisäsäästöä per vuosi. Jatkovuosien tilanne tarkentuu verotulokehityksen ja palkkaratkaisujen selkiytyessä. Sopeuttamistavoite vuodelle 2020 on kaupunginhallituksen aikaisemmin asettaman tavoitteiden suuruinen. Säästöjä tulevalle vuodelle esitetään noin 1,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi esitetään tulonlisäyksiä sekä väliaikaisen Veitikanraitin päivähoitoyksikön perustamista. Pääosin säästöt perustuvat palvelutasoon vaikuttaviin esityksiin, mutta myös rakenteellisiin muutoksiin, joita käynnistetyissä organisaatioselvityksissä haetaan. Lomautusta ei esitetä henkilöstösäästöjen vaihtoehdoksi. Investointien osalta ehdotus on lautakuntien tekemien ehdotusten mukainen. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus Pohjana esitykselle ovat lautakuntien talousarvioehdotukset, joissa lautakunnan ovat esittäneet seuraavaa yhden miljoonan euron säästökokonaisuutta (vertailu kehyspäätöksen nettotasoon): - Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta: työllisyysmäärärahat - 0,3 M - Sivistyslautakunta: Opetusryhmäkoon kasvattaminen, taksojen tarkistukset yms. - 0,3 M - Tekninen lautakunta: Henkilöstösäästöt, katuvalojen sammutus, energiansäästö - 0,3 M

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) - Vapaa-aikalautakunta: kohdentamaton säästö toimintamenoihin ja taksoihin - 0,1 M Alla olevissa kaupunginjohtajan lisäehdotuksissa määrärahamuutos on suhteessa lautakuntien talousarvioesitykseen. Koko kaupunki Henkilöstösäästö euroa Tässä esitetään henkilöstösäästöä, jonka kokonaisuus muodostuu ensisijaisesti vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisistä sekä organisaatioselvityksen perusteella päätettävistä henkilöstötoimenpiteistä summa jaetaan lautakunnille. Logistiikkakustannusten pienentyminen euroa Kaupungissa on käynnistetty logistiikkaselvitys, jonka seurauksena logistiikan toimintoja pyritään tehostamaan jo seuraavan vuoden aikana summa jaetaan lautakunnille. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta Hulvelan senioritalo: euroa henkilöstökulut Hulvelan senioritalo otetaan käyttöön portaittain siten, että hoitoisuutta voidaan nostaa, mikäli palvelukysyntä sitä edellyttää ja ulkoa ostettavien hoito- ja hoivapalveluiden volyymi kääntyy kasvuun. Toiminta käynnistetään hyväkuntoisemmilla asukkailla, jotka eivät tarvitse niin suurta hoitoisuutta. Riskinä päätöksessä on, että huonokuntoisempien palvelutarve johtaa ostopalveluiden huomattavaan kasvuun. Tällöin lautakunnan tulee talousarvionsa sisällä reagoida ja allokoida resurssia eri toiminnoista, jotta Hulvelan senioritalon hoitoisuutta voidaan nostaa. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta: euroa Sivistyslautakunnan talousarvioon kohdennetaan leikkaus toiminnan järjestämiseen, lautakunta harkitsee kohdentamisen eri resursseihin vuoden aikana Päivähoitoyksikön lisäys: euroa netto (menot , tulot euroa) Sivistyslautakunta on varsinaisen budjettikäsittelyn jälkeen ehdottanut väliaikaisen päivähoitoyksikön perustamista Veitikanraitin tiloihin Kerttulassa. Päivähoitoyksikkö on kaksiryhmäinen ja siihen tulee 24 paikkaa. Päivähoidon jono on tammikuun alussa 44 lasta, joille kaupungilla on velvollisuus osoittaa päivähoitopaikka.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Tekninen lautakunta Ruokapalvelut: euroa henkilöstökulut sekä aineet ja tarvikkeet Ruokapalvelut on esittänyt Hulvelan senioritaloon vakanssin lisäyksen sekä lisäyksiä aineisiin ja tarvikkeisiin. Pienemmällä hoitoisuudella myös ruokapalveluissa on odotettavissa pienempi kustannus. Ruokapalvelutyöntekijä (Veitikanraitti): euroa henkilöstökulut Veitikanraitin yksikkö edellyttää yhden ruokapalvelutyöntekijän vakanssin lisäämistä Olkkarin tilavuokra: euroa Tekninen lautakunta on poistanut Olkkarin tilavuokran. Koska vuokrasopimus on irtisanomisaika huomioon ottaen voimassa vielä 2020, tulee vuokraraha palauttaa tekniselle lautakunnalle Tulot Maankäyttömaksut: euroa Liitteenä olevan erittelyn perusteella tekninen lautakunta olisi saamassa huomattavat maankäyttömaksut vuonna Tavallisesti maankäyttömaksujen purkautumiseen on liittynyt paljon epävarmuustekijöitä. Maksujen ajoittuminen vuodelle 2020 vaikuttaa kuitenkin tällä hetkellä hyvin todennäköiseltä. Kaupunginhallitus: euroa Kaupunki valmistautuu nostamaan omista konserniyhteisöistä ylimääräisen osingon Yhteensä Säästöehdotukset n. 1,5 miljoonaa euroa Uudet toiminnot n. 0,3 miljoonaa euroa Tulojen lisäykset n. 0,75 miljoonaa euroa Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Päätös Kaupunginhallitus Erkki Haavisto ehdotti Niina Äikkään ja Jonni Moislahden kannattamana kirjausta, että sairauspoissaolokäytäntöä muutetaan niin, että omalla ilmoituksella voi olla poissa enintään 3 perättäistä päivää, enintään 3 kertaa vuodessa. 1. äänestys Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Erkki Haaviston tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen ja Engström) ja 9 ei-ääntä (Äikäs, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Haavisto). Puheenjohtaja totesi, että Erkki Haaviston ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Kristiina Engström ehdotti seuraavaa lisäystä kaupunginhallituksen kohtaan Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot : Organisaation toimintatapojen tehostamisen molemmilla vaiheilla tavoitellaan kustannussäästöjä jo vuoden 2020 aikana. Ensimmäinen vaihe aloitetaan yhdistämällä tukipalveluiden (ml. taloushallinnon) toimet konsernihallintoon ja yhdenmukaistamalla mm. raportointia kaupungin keskusten välillä. Lisäksi kaupungille hankitaan alkuvuodesta laajempaan talous- ja palveluanalyysiin ja kuntavertailuun sopiva työkalu (esim. Turun kehyskunnissa käytössä oleva Perlacon). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kristiina Engström ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että ansiomenetyskorvauksen ylärajaa alennetaan siihen, mitä se oli aikaisemmin. 2. äänestys Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kristiina Engströmin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Äikäs, Lehto- Laurila, Mikola, Parantainen, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Haavisto) ja 2 ei-ääntä (Jormanainen ja Engström). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Mika Koivisto ehdotti Juha Jormanaisen ja Vesa Parantaisen kannattamana, että kaupunginhallituksen kohdasta Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot poistetaan teksti Kokouspalkkioita esitetään vähennettäväksi euroa ja lisätään kokouspalkkioihin euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Veijo Mikola ehdotti Helena Viljasen kannattamana, että controllerin vakanssi poistetaan kaupunginhallituksen vakanssiesityksistä ja siihen varattu euroa poistetaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Veijo Mikola ehdotti Jonni Moislahden kannattamana, että henkilöstösäästöihin lisätään euroa, jolloin koko henkilöstösäästö on euroa. Hannele Lehto-Laurila täydensi Veijo Mikolan ehdotusta Veijo Mikolan kannattamana seuraavalla tekstimuutoksella: Esitetään euron määräinen henkilöstösäästö, jonka kokonaisuus muodostuu ensisijaisesti eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen organisoinnista sekä vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien täyttämättä jättämisistä. Summa jaetaan lautakunnille. 3. äänestys Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että henkilöstösäästön lisäyksestä ja tekstimuutoksesta äänestetään yhtenä kokonaisuutena. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen ja Engström) ja 9 ei-ääntä (Äikäs, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Haavisto).

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) Puheenjohtaja totesi, että Veijo Mikolan ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi, sisältäen Hannele Lehto-Laurilan ehdottaman tekstimuutoksen. Juha Jormanainen ja Kristiina Engström jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen kaupunginhallituksen strategisiin ja sitoviin tavoitteisiin (Kehittyvä Raisio, toimenpiteet ja mittarit): Kausikorttimatkojen määrä kasvaa 2 % vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden 2020 tavoite on matkaa / vuosi. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta Jonni Moislahti ehdotti Mika Koiviston kannattamana, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan kohtaan Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot tehdään seuraava lisäys: Palveluverkkoselvitys tehdään vuoden 2020 aikana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jonni Moislahti ehdotti Mika Koiviston kannattamana seuraavaa lisäystä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan kohtaan Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot : Tukiasuntojen määrä tulee jatkossa rajata seuraavasti: 80 kpl vuonna 2020, 60 kpl vuonna 2021 ja 40 kpl vuonna Tulojen vähennys euroa, menojen vähennys euroa, nettovaikutus 0 euroa. 4. äänestys Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jonni Moislahden tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen ja Engström) ja 9 ei-ääntä (Äikäs, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Haavisto). Puheenjohtaja totesi, että Jonni Moislahden ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) Kristiina Engström ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan budjettiin lisätään 1,9 miljoonaa euroa. 5. äänestys Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kristiina Engströmin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Äikäs, Lehto- Laurila, Mikola, Parantainen, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Haavisto) ja 2 ei-ääntä (Jormanainen ja Engström). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Sivistyslautakunta Kristiina Engström ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että opetuksen laadun säilyttämiseksi ryhmäkokoja ei suurenneta, henkilöstöä ei vähennetä, eikä opetustunteja vähennetä nykyisestä ja sivistyslautakunnan budjettiin lisätään euroa. 6. äänestys Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kristiina Engströmin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Äikäs, Lehto- Laurila, Mikola, Parantainen, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Haavisto) ja 2 ei-ääntä (Jormanainen ja Engström). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Tekninen lautakunta Hannele Lehto-Laurila ehdotti Elisa Vuorisen kannattamana, että teknisen lautakunnan talousarvion 2020 säästöohjelman suunnitteluvuosille esitetyistä tavoitteista poistetaan katuvalojen yösammutus ja muutetaan euroa kohdentamattomaksi säästötavoitteeksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8) Jonni Moislahti ehdotti, että teknisen lautakunnan kohtaan Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot tehdään seuraava lisäys: Palveluverkkoselvitys tehdään vuoden 2020 aikana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Käyttöomaisuusinvestoinnit toimielimittäin Hannele Lehto-Laurila ehdotti Helena Viljasen kannattamana, että erikoistraktorit lisälaitteineen (pienempi ja suurempi) poistetaan teknisen lautakunnan käyttöomaisuusinvestoinneista. 7. äänestys Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Hannele Lehto-Laurilan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen ja Engström) ja 9 ei-ääntä (Äikäs, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Haavisto). Puheenjohtaja totesi, että Hannele Lehto-Laurilan ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Talonrakentamisohjelma Hannele Lehto-Laurila ehdotti Elisa Vuorisen kannattamana, että talonrakentamisohjelman hankkeesta 5010 Peruskorjaukset poistetaan euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jonni Moislahti ehdotti Mika Koiviston ja Vesa Parantaisen kannattamana, että talonrakentamisohjelman kohtaan 4010 Hankesuunnittelu tehdään seuraava lisäys: Tukiasuntojen moduuliratkaisujen hankesuunnitteluun korvamerkitään euroa. Hankesuunnitelman tulee olla valmis mennessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Mika Koivisto ehdotti Helena Viljasen ja Veijo Mikolan kannattamana, että talonrakentamisohjelman hanke 4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus siirretään vuodella eteenpäin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (9) Riskien hallinta ja talousarvion sitovuus Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen kohtaan Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen: Poistetaan kappaleen viimeisestä lauseesta sana oleellisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Elisa Vuorinen ehdotti Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että kohtaan 3.2. Toiminnalliset riskit lisätään sairauspoissaolot. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jonni Moislahti, Jari Salonen ja Jarmo Rosama poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi siltä osin kun käsiteltiin Raision Vesi Oy:n tavoitteita. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Moislahti, Salonen ja Rosama ovat Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniä. Kristiina Engström, Elisa Vuorinen ja Jarmo Rosama poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi siltä osin kun käsiteltiin Raisio Vuokra-asunnot Oy:n tavoitteita. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Engström on Raision Vuokraasunnot Oy:n hallituksen varajäsen ja Vuorinen ja Rosama ovat As Oy Kuulaharjat hallituksen jäseniä. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila toimi kokouksen puheenjohtajana tältä osin. Kristiina Engström ja sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi siltä osin kun käsiteltiin Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin tavoitteita. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Engström on Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähallin hallituksen jäsen ja Lehmus on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Jukka Rantala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Hannele Lehto-Laurila oli poissa klo tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilallaan oli Sari Packalén. Jari Salonen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Tekninen johtaja Antti Korte poistui klo 10.04, sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus klo ja sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Lisäksi Lehmus oli paikalla klo ja Korte klo Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila oli paikalla klo ja hallintopäällikkö Anne Rantala klo

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (10) Kokouksen aikana pidettiin tavanomaiset kokous- ja lounastauot. Taukojen jälkeen todettiin läsnäolijat. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille Liitteet 6 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma Äänestysluettelo _äänestys 1 8 Äänestysluettelo _äänestys 2 9 Äänestysluettelo _äänestys 3 10 Äänestysluettelo _äänestys 4 11 Äänestysluettelo _äänestys 5 12 Äänestysluettelo _äänestys 6 13 Äänestysluettelo _äänestys 7 14 Äänestysluettelo _äänestys 8 15 Äänestysluettelo _äänestys 9 16 Äänestysluettelo _äänestys Äänestysluettelo _äänestys Äänestysluettelo _äänestys Äänestysluettelo _äänestys Äänestysluettelo _äänestys Äänestysluettelo _äänestys 15 Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille Päätös Puheenjohtaja ehdotti, että aluksi pidetään ryhmäpuheenvuorot valtuustoryhmien suuruusjärjestyksessä, minkä jälkeen valtuusto käy yleiskeskustelun koko talousarviosta. Yleiskeskustelun jälkeen käsitellään talousarvioehdotukseen ja taloussuunnitelmaehdotukseen esitettävät muutokset toimielinkohtaisesti. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kokous- ja neuvottelutaukojen ajaksi klo ja

11 Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (11) Ari Leinonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja samalla varavaltuutettu Tuija Hyytiä siirtyi Markus Maunulan varavaltuutetuksi ja varavaltuutettu Seija Sorsavirta poistui kokouksesta. Markus Maunula saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja samalla varavaltuutettu Tuija Hyytiä poistui. Kaupunginhallitus Emma Lindqvist ehdotti Pekka Närhisen kannattamana, että euron kohdentamaton henkilöstösäästö poistetaan talousarviosta. Niko Toivonen ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että kaupunginhallituksen ehdottamaa euron lisäleikkausta henkilöstöön ei kirjata talousarvioon. Äänestys 1. ehdotuksesta poikkeavat kannatetut ehdotukset ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yhdistää, koska kyse on samasta asiasta. Saatuaan myönteisen vastauksen puheenjohtaja totesi, että Lindqvistin ja Toivosen ehdotukset yhdistetään ja niistä äänestetään samalla kertaa. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Emma Lindqvistin ja Niko Toivosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä ja 12 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Emma Lindqvist ehdotti Pekka Närhisen kannattamana, että kokouskuluja ja - palkkioita vähennetään euroa niin, että ensisijaisesti säästetään kokoustarjoiluista, karonkoista ja seminaarikuluista, ja näiden jälkeen palkkioista. Äänestys 2. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Emma Lindqvistin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

12 Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (12) Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä ja 12 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Emma Lindqvist ehdotti Pekka Närhisen kannattamana, että controllerin viran perustamista varten talousarvioon lisätään euroa vuodelle Äänestys 3. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Emma Lindqvistin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä, 7 ei-ääntä ja yksi (1) tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Emma Lindqvist ehdotti Pekka Närhisen kannattamana, että talousarviosta poistetaan kirjaus sairauspoissaolojen rajaamisesta omalla ilmoituksella. Äänestys 4. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Emma Lindqvistin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi.

13 Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (13) Katja Koivusalo ehdotti Mika Koiviston kannattamana seuraavaa lisäystä kaupunginhallituksen ehdotukseen sairauspoissaolokäytännöistä: Sairauspoissaolokäytäntö ei koske kesäsijaisia. Äänestys 5. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Katja Koivusalon tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Satu Hakanurmi ehdotti Saila Rinteen kannattamana ansionmenetyskorvausten ylärajan alentamista siihen tasoon, mitä se oli ennen tämän valtuustokauden alussa tehtyä muutosta: Ansionmenetyskorvausten tasoa ja maksamisen edellytyksiä tarkistetaan siten, että korvausten määrä lasketaan korkeintaan 4000 euron kuukausipalkasta. Äänestys 6. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Satu Hakanurmen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä, 11 ei-ääntä ja yksi (1) tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Sari Suominen ehdotti Emma Lindqvistin kannattamana, että sosiaali- ja terveyspalveluiden 1,9 miljoonan euron leikkausta ei toteuteta ja että talousarvioon lisätään 1,9 miljoonaa euroa.

14 Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (14) Äänestys 7. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Sari Suomisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Kristiina Engström ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että Hulvelan senioritalon käyttöönottoon tarvittava euron määräraha palautetaan. Vesa Parantainen ehdotti Sirpa Ekin kannattamana, että uusi Hulvelan palvelukeskus otetaan käyttöön täysimääräisesti siten kun se on mahdollista ja näin ollen euron leikkaus määrärahoista poistetaan. Äänestys 8. ehdotuksesta poikkeavat kannatetut ehdotukset ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yhdistää, koska kyse on samasta asiasta. Saatuaan myönteisen vastauksen puheenjohtaja totesi, että Engströmin ja Parantaisen ehdotukset yhdistetään ja niistä äänestetään samalla kertaa. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan äänestys, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kristiina Engströmin ja Vesa Parantaisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 jaa-ääntä, 26 ei-ääntä ja kaksi (2) tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Kristiina Engströmin ja Vesa Parantaisen ehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Kristiina Engström ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että kahden aikuissosiaalityön palveluohjaajan palkkaamiseen varataan euroa. Äänestys 9.

15 Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (15) jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kristiina Engströmin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Sivistyslautakunta Annika Ollila ehdotti Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että toiminnan laadun varmistamiseksi luokkakokoja ei suurenneta ja sivistyslautakunnalle ehdotettu euron säästö poistetaan. Äänestys 10. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Annika Ollilan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 jaa-ääntä ja 24 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Annika Ollilan ehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Saila Rintee ehdotti Niko Toivosen ja Emma Lindqvistin kannattamana, että sivistyslautakunnan talousarvioon kohdennettu euron leikkaus toiminnan järjestämiseen poistetaan. Äänestys 11. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Saila Rinteen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

16 Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (16) Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Saila Rintee ehdotti Niko Toivosen ja Emma Lindqvistin kannattamana, että sivistyslautakunnan talousarvioon lisätään euroa tuntikehyksen säilyttämiseksi nykyisellään. Äänestys 12. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Saila Rinteen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä, 13 ei-ääntä ja kolme (3) tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Hannele Lehto-Laurila oli poissa tämän ehdotuksen käsittelyn ja äänestyksen aikana klo Niko Toivonen ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että sivistyslautakunnan talousarvioon lisätään euroa palloiluhallin vuokramenon kompensoimiseksi. Äänestys 13. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Niko Toivosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa-ääntä, 11 ei-ääntä ja kaksi (2) tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi.

17 Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (17) Käyttöomaisuusinvestoinnit toimielimittäin Emma Lindqvist ehdotti Aarre Lehtosen ja Eija Nurmen kannattamana, että valtuustosalin esitystekniikkaan varattu euroa poistetaan konsernihallinnon käyttöomaisuusirtaimistojen hankintaesityksistä. Äänestys 14. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Emma Lindqvistin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Sari Suominen ehdotti Eija Nurmen kannattamana, että teknisen lautakunnan käyttöomaisuusirtaimistojen hankintaesityksiin palautetaan erikoistraktorit lisälaitteineen (pienempi ja isompi ). Äänestys 15. jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Sari Suomisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa-ääntä, 10 ei-ääntä ja yksi (1) tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotus oli tullut valtuuston päätökseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohessa olevan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin.

18 Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (18)

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 368 30.10.2017 Asianro 850/02.02.00/2017 190 Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2020 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.10.2017 368 Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 330 31.10.2016 Asianro 795/02.02.00/2016 108 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 330 Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 303 2.11.2015 Asianro 735/02.02.00/2015 101 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 2.11.2015 303 Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Asianro 900/02.03.01/2016 106 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 328 Talousjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali

Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 5 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali Asianro 805/00.00.01/2012 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.1.2015 6: Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 18/00.00.01/2013 19 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta Raision kaupunginhallituksen johtosäännön 9 :n mukaan kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 104 13.6.2018 Kaupunginhallitus 236 25.6.2018 Asianro 471/05.11.00/2018 104 Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Merkittävä varallisuus

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Merkittävä varallisuus Sukunimi Etunimi Luottamustehtävä tai virkatehtävä Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) Merkittävä varallisuus Muu sidonnaisuus,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 770/02.02.00/2014 99 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.10. ja 29.10.2014 346: Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma

Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 735/02.02.00/2015 303 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2018 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma

Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 736/02.02.00/2018 399 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Raision kaupunki päätti tulo- ja menokehyksestä lautakunnille

Lisätiedot

Kesärannan kurssi- ja leirikeskus, majoitusrakennus

Kesärannan kurssi- ja leirikeskus, majoitusrakennus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 244/10.03.02.00/2016 21 Kesärannan kurssi- ja leirikeskus, majoitusrakennus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 23.10.2018 156 Kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen 16.10.2018:

Lisätiedot

Tilaajan arvion tarkistus

Tilaajan arvion tarkistus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 341 Tilaajan arvion tarkistus Asianro 709/02.02.00/2013 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 259, että tilaajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 792/02.02.00/2016 157 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3576/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3576/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 1 8.5.2017 65 Asianro 3576/00.01.01/2017 Hallintosäännön uudistaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 8.5.2017 1 Kaupunginlakimies Vesa Toivanen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 157 21.9.2016 Asianro 792/02.02.00/2016 174 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Päätöshistoria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 770/02.02.00/2014 346 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Lisätiedot

Juha-Pekka Lehmus, Sivistyskeskus

Juha-Pekka Lehmus, Sivistyskeskus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (16) Kokoustiedot Aika 29.10.2018 maanantai klo 16:30-16:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Jonni Moislahti,

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 93 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.10.2014 331: Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sopeuttamisohjelman jatkovalmistelu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sopeuttamisohjelman jatkovalmistelu Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 362/06.00/2013 228 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sopeuttamisohjelman jatkovalmistelu historia Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 24.4.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 12 Asianro 7198/ /2017

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 12 Asianro 7198/ /2017 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/2017 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22 27.9.2017 Kaupunginhallitus 134 9.10.2017 12 Asianro 7198/02.05.01.00/2017 Yhteistyösopimus Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh tai sähköposti Tekninen lautakunta 83 10.09.2013 Kaupunginhallitus 282 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 89 07.10.2013 Tekninen lautakunta 97 30.10.2013 Kaupunginhallitus 338 04.11.2013 Nyhkälän koulun pääpiirustusten hyväksyminen

Lisätiedot

Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista

Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 752/10.03.01/2014 45 Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista historia Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 73 Valtuutettu

Lisätiedot

Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista

Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 45 18.5.2015 Asianro 752/10.03.01/2014 126 Valtuutettu Vesa Parantaisen ym. valtuutettujen aloite koskien katuvalojen sammuttamista historia Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen Helena Viljanen Vesa Parantainen

Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen Helena Viljanen Vesa Parantainen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (21) Kokoustiedot Aika 04.02.2019 maanantai klo 16:30-16:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Jonni Moislahti,

Lisätiedot

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sivistyslautakunta 75 31.8.2016 Asianro 754/01.00.01/2016 93 Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Päätöshistoria Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 891/02.02.00/2019 161 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman hyväksyminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 392 Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 315 24.10.2016 24 Asianro 6246/03.00/2016 Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 105 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 218 6.11.2013 Kaupunginhallitus 84 29.3.2016 Asianro 677/04.03.01/2013 33 Valtuutettu Mika Koiviston

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 331 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja Lappeenranta 2033- strategia Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Jari Iskanius

Lisätiedot

Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Pipsa Allén, varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen Jonni Moislahti Vesa Parantainen

Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Pipsa Allén, varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen Jonni Moislahti Vesa Parantainen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (21) Kokoustiedot Aika 09.10.2017 maanantai klo 16:30-16:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Pipsa Allén,

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvion käsittelyt lautakunnissa

Vuoden 2018 talousarvion käsittelyt lautakunnissa Vuoden 2018 talousarvion käsittelyt lautakunnissa Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (10) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 03.10.2017 Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2138/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2138/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 15 22.8.2017 Kaupunginhallitus 110 25.9.2017 35 23.10.2017 57 Asianro 2138/12.00.01.00/2017 Kuopiolainen opetus - lupa innostua /

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi

Lisätiedot

Edustajien valinta työryhmien, yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien, yhtiöiden ja yhteistyöelimien hallintoon

Edustajien valinta työryhmien, yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien, yhtiöiden ja yhteistyöelimien hallintoon Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 44 9.2.2015 Asianro 113/00.00.01/2015 76 Edustajien valinta työryhmien, yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien, yhtiöiden ja yhteistyöelimien hallintoon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1233/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1233/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 187 20.11.2017 71 Asianro 1233/00.01.02.00/2017 Kuopio 2030 - kaupunkistrategian tarkistaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 20.11.2017 187

Lisätiedot

Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013

Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 313/02.02.01/2013 83 Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013 Tiivistelmä Raision kaupungin talouteen on muodostumassa 4,0 M :n vaje suhteessa 2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 607/2017 00.01.02.02 Kaupunginhallitus 41 13.2.2017 23 Valtuustokauden 2013-2017 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättyminen ja valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvioehdotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 163 19.9.2018 Asianro 894/02.02.00/2018 196 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvioehdotus Päätöshistoria

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Valtuutettu Eija Nurmen ym. valtuutettujen aloite koskien Hulvelan palvelutalon ilmastoinnin ja tilojen parantamista

Valtuutettu Eija Nurmen ym. valtuutettujen aloite koskien Hulvelan palvelutalon ilmastoinnin ja tilojen parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 153 12.11.2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 64 15.5.2019 Asianro 1141/10.03.02.00/2018 198 Valtuutettu Eija Nurmen ym. valtuutettujen aloite

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien hyväksyminen

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien hyväksyminen Kunnanhallitus 197 19.11.2018 Valtuusto 36 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmien hyväksyminen 558/02.02.00/2018 Kunnanhallitus 19.11.2018 197 Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 519 30.10.2017 Kaupunginhallitus 524 31.10.2017 Kaupunginvaltuusto 157 13.11.2017 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 KH 519 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001)

Lisätiedot

Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaava. Maanktmk (Valm: Ma. maankäyttöpäällikkö)

Riskalankankaan tuulipuiston osayleiskaava. Maanktmk (Valm: Ma. maankäyttöpäällikkö) Maankäyttötoimikunta 6 28.03.2017 Kaupunginhallitus 96 08.05.2017 Kaupunginhallitus 152 19.06.2017 Kaupunginhallitus 180 14.08.2017 Kaupunginhallitus 186 28.08.2017 Kaupunginhallitus 230 09.10.2017 Riskalankankaan

Lisätiedot

Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen Helena Viljanen Vesa Parantainen Veijo Mikola

Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen Helena Viljanen Vesa Parantainen Veijo Mikola Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (27) Kokoustiedot Aika 04.03.2019 maanantai klo 16:30-16:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Hannele Lehto-Laurila, puheenjohtaja Jonni Moislahti,

Lisätiedot

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 188/07.02.01/2014 32 Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä historia Kaupunginvaltuusto 20.1.2014

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion käsittelyt lautakunnissa

Vuoden 2017 talousarvion käsittelyt lautakunnissa Vuoden 2017 talousarvion käsittelyt lautakunnissa Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (12) Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 157 21.9.2016 Asianro 792/02.02.00/2016 174 Sosiaali-

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 08/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4559/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 08/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4559/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 08/2018 1 (1) Kaupunginhallitus 310 5.11.2018 Kaupunginhallitus 316 12.11.2018 99 Asianro 4559/02.02.00/2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2022 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 331. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 331. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.11.2016 Sivu 1 / 1 3717/2016 02.02.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 64 12.9.2016 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 68 17.10.2016 331 Konserniyhteisöille asetettavat vuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 8809/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 8809/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 10 23.1.2018 Kaupunginhallitus 53 12.2.2018 23 Asianro 8809/02.05.00.00/2017 Valtuustoaloite terveyskeskusmaksun poistamiseksi

Lisätiedot

Valtuustosali ja kaupunginhallituksen kokoushuone

Valtuustosali ja kaupunginhallituksen kokoushuone Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (23) Kokoustiedot Aika 11.02.2019 maanantai klo 14:02-19:07 Paikka Valtuustosali ja kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Kokoustauot klo 15.40-15.52 ja 17.27-17.37

Lisätiedot

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO Vapaa-aikalautakunta 47 12.09.2017 Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO 2018-2022 VAPLTK 12.09.2017 47 Elinvoimajohtaja Pauli Piiparisen valmisteluohje: Maankäytön ja palvelujen

Lisätiedot

Lisätietoja Kokoustauot klo , ja

Lisätietoja Kokoustauot klo , ja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (49) Kokoustiedot Aika 13.11.2017 maanantai klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Lisätietoja Kokoustauot klo 16.37-16.45, 18.00-18.20 ja 19.50-20.10 Saapuvilla

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Kh 14 18.1.2016 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 374. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 374. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.12.2015 Sivu 1 / 1 4760/2015 00.04.02.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 69 7.12.2015 374 Liiketoiminnan siirto Espoo Catering Oy:lle ja apporttisopimuksen hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio

Lisätiedot

Hannele Lehto-Laurila Sirpa Ek Jonni Moislahti, puheenjohtaja Aarre Lehtonen Helena Viljanen Vesa Parantainen. Juha-Pekka Lehmus, Sivistyskeskus

Hannele Lehto-Laurila Sirpa Ek Jonni Moislahti, puheenjohtaja Aarre Lehtonen Helena Viljanen Vesa Parantainen. Juha-Pekka Lehmus, Sivistyskeskus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (24) Kokoustiedot Aika 12.08.2019 maanantai klo 16:15-16:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Hannele Lehto-Laurila Sirpa Ek Jonni Moislahti,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5223/2015 14.05.00 18 Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen (KH-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Vainio, puh. 050 590 8678 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Nyhkälän harjunalueen lähiliikuntapaikan maanrakennustyön urakoitsijan valinta

Nyhkälän harjunalueen lähiliikuntapaikan maanrakennustyön urakoitsijan valinta Tekninen lautakunta 53 01.06.2017 Kaupunginhallitus 154 05.06.2017 Kaupunginvaltuusto 70 19.06.2017 Nyhkälän harjunalueen lähiliikuntapaikan maanrakennustyön urakoitsijan valinta 165/10.03.01/2016 Tekninen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja

Lisätiedot

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 56 26.4.2016 Asianro 484/01.04.00/2016 111 Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä Raision vesihuoltopalveluiden yhtiöittämisen

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelma

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelma Sivistyslautakunta 76 25.09.2013 Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 614/02.02.00/2013 SL 76 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten vaali

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten vaali Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 485 17.12.2012 Asianro 805/00.00.01/2012 14 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten vaali Päätöshistoria Kaupunginhallitus 17.12.2012 485

Lisätiedot

Virkistysalueselvityksen pohjalta tehtyjen kehittämisehdotusten tilannekatsaus ja päivitys

Virkistysalueselvityksen pohjalta tehtyjen kehittämisehdotusten tilannekatsaus ja päivitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 359 7.10.2013 Asianro 923/10.03.01.01/2013 382 Virkistysalueselvityksen pohjalta tehtyjen kehittämisehdotusten tilannekatsaus ja päivitys Päätöshistoria

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Pääterveysasema, Vareliuksenkatu 1, sosiaalitoimiston kokoustila 2 krs.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PAIKKA Pääterveysasema, Vareliuksenkatu 1, sosiaalitoimiston kokoustila 2 krs. LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Vanhusneuvosto AIKA 07.05.2019 kello 13:00-14:58 PAIKKA Pääterveysasema, Vareliuksenkatu 1, sosiaalitoimiston kokoustila 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ikäihmisten laitosasumisen rakennemuutos Raisiossa ja Kerttulakodin toiminnan lakkauttaminen

Ikäihmisten laitosasumisen rakennemuutos Raisiossa ja Kerttulakodin toiminnan lakkauttaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 808/05.17.00/2014 103 Ikäihmisten laitosasumisen rakennemuutos Raisiossa ja Kerttulakodin toiminnan lakkauttaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 1.12.2014 370:

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Järvenpää Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Järvenpää Pöytäkirja 3/2018 1 (8) Aika 22.01.2018, klo 16:34-17:27 Paikka Järvenpää -talo Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 17 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

99 Lehtisaaren maanvuokrasopimusmallin hyväksyminen

99 Lehtisaaren maanvuokrasopimusmallin hyväksyminen 648/2016 99 Lehtisaaren maanvuokrasopimusmallin hyväksyminen Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Lehtisaaren maanvuokrasopimusmallin ja valtuuttaa kiinteistöjohtaja Kai Heinosen tekemään

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset palkantarkistukset sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Harkinnanvaraiset palkantarkistukset sosiaali- ja terveyskeskuksessa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 145/01.02.00/2019 14 Harkinnanvaraiset palkantarkistukset sosiaali- ja terveyskeskuksessa 1.1.2019 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.1.2019 5 Henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013

Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 313/02.02.01/2013 224 Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013 Tiivistelmä Raision kaupunginvaltuusto päätti 15.4.2013 83, että kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Edustajien valinta työryhmien, yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien, yhtiöiden ja yhteistyöelimien hallintoon

Edustajien valinta työryhmien, yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien, yhtiöiden ja yhteistyöelimien hallintoon Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 59/00.00.01/2017 246 Edustajien valinta työryhmien, yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien, yhtiöiden ja yhteistyöelimien hallintoon Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

Lisätiedot